|  
 • Nazaj
 • Povečaj razmik med vrsticami
 • Povečaj pisavo
 • Zmanjšaj pisavo
 • Tiskaj
Domov
O centru
Ponudba
Download center
Nasveti in triki
Pomoč
Za start-upe

Aplikacija orodje

Učinkovito in enostavno do kakovostnega poslovnega načrta

S pomočjo orodja za poslovno načrtovanje Tovarne podjemov lahko učinkoviteje in enostavneje izdelate celovit poslovni načrt. Njegova ključna dodana vrednost leži v orodju za finančno načrtovanje, ki vam olajša izdelavo finančnih projekcij bilanc denarnih tokov, uspeha in stanja za prvih pet let podjema. Prav tako so v orodju navodila s ključnimi vprašanji za pripravo celotnega tekstualnega dela poslovnega načrta, po posameznih poglavjih in podpoglavjih, v katerega lahko vključite tudi grafe, tabele in slike po lastnem izboru. Orodje je primarno namenjeno start-up podjetjem, ki načrtujejo prvih pet let svojega poslovanja . Orodje lahko s pridom uporabljajo tudi vodje profitnih centrov oziroma nosilci novih projektov v že obstoječih podjetjih, ki so odgovorni za pripravo poslovnega načrta za razvoj in trženje novega produkta ali storitve. Se pa orodje uveljavlja tudi v pedagoške namene, saj omogoča kakovostno predstavitev ključnih vsebinskih sklopov poslovnega načrta in vpliva posameznih načrtovanih elementov poslovanja na bilance podjetja.

    

Ključni argumenti za uporabo orodja

 • Avtomatska izdelava bilanc denarnih tokov, uspeha in stanja
 • Integriran priročnik za izdelavo poslovnega načrta
 • Navodila za uporabo orodja na praktičnem primeru
 • Preprost uporabniški vmesnik
 • Grafično načrtovanje trendov in sezonskih nihanj
 • Enostavno dodajanje in odvzemanje elementov
 • Izvoz tabel in vsebine v različne formate (.pdf, .csv, .rtf, html,...)

Enostavno do finančnih izkazov start-up podjetja. Enostavno dodajanje, urejanje in odvzemanje elementov. Grafično načrtovanje trendov in sezonskih nihanj.

Avtomatska izdelava bilanc denarnih tokov, uspeha in stanja

V okviru orodja lahko načrtuje poslovne kategorije vašega podjema, in sicer: načrtovanje količine, prodajne cene in plačilnih rokov pri prodaji izdelkov oziroma storitev, načrtovanje direktnih izdelavnih variabilnih stroškov, obsega zalog končnih izdelkov, stroškov storitev in oglaševanja, načrtovanje angažiranja delovnih sredstev in angažiranih človeških virov. Vsi vnosi se avtomatsko odražajo v bilancah denarnih tokov, uspeha in stanja ter pri izračunavanju salda DDV na osnovi obračunanega vstopnega in izstopnega DDV.

Ker se vsaka vnesena postavka takoj odraža na bilancah, lahko s spreminjanjem posameznih poslovnih kategorij opazujete njihov vpliv na ključne finančne izkaze (“What if” analiza),  kar omogoča enostavno načrtovanje optimalne kombinacije različnih prvin poslovnega procesa.

Ko smo zadovoljni z izdelanimi bilancami lahko le te natisnemo in priložimo poslovnemu načrtu ali pa izvozimo v .csv obliko in jih nadalje oblikujemo in analiziramo v Excelu, kjer lahko izračunamo posamezne ključne kazalnike in neto sedanjo vrednost načrtovanih bodočih denarnih tokov podjetja. Prav tako pa lahko izdelamo grafični prikaz ključnih finančnih kategorij ter izdelamo primerjavo različnih finančnih projekcij, ki smo jih izdelali na osnovi bolj optimističnih ali pesimističnih predpostavk.


 
Integriran priročnik za izdelavo poslovnega načrta

Orodje ima integriran priročnik za izdelavo poslovnega načrta, ki vsebuje strokovna navodila in ključna vprašanja glede vsebine posameznega poglavja, ki so podjetnikom v pomoč pri pisanju poslovnega načrta. Modul za pisanje vsebine je integriran v orodje, kar vam omogoča, da lahko v orodju poleg finančnih izkazov (bilanc) pripravite tudi celoten tekstualni del poslovnega načrta.

Posebej želimo izpostaviti pomen ključnih vprašanj, kot vodila za pripravo poslovnega načrta. Le-ta predstavljajo odlično vodilo za podjetnika, ki se mora spoprijeti z izzivom iskanja ustreznih in kar se da argumentiranih odgovorov na posamezna vprašanja. Vsa vprašanja seveda niso smiselna oziroma enako pomembna za vsako vrsto posla, zato se mora podjetnik osredotočiti na za njegov posel najpomembnejša vprašanja.

Navodila za uporabo orodja na praktičnem primeru

Za prikaz funkcionalnosti in uporabe orodja za poslovno načrtovanje smo za vas izdelali dva učna poslovna načrta z vsemi pripadajočimi vsebinami. Poslovni načrt je na voljo v (.pdf) formatu. Finančni načrt pa v datoteki za orodje Tovarne podjemov v obliki (.db3), ki jo lahko odpremo in uporabljamo s pomočjo inštaliranega orodja. Primera smo pripravili v učne namene, da lahko podjetniku čim nazorneje predstavimo proces in izzive poslovnega in predvsem finančnega načrtovanja posla. Prav tako smo izdelali navodila za prikaz procesa finančnega načrtovanja z uporabo orodja Tovarne podjemov, navodila za vrednotenje start-up podjetja in navodila za izdelavo analize praga pokritja.

Izvoz tabel in vsebine v različne formate Orodje vam omogoča, da z orodjem ustvarjene tabele kot tudi vsebinski del vašega poslovnega načrta izvozite v različne formate (.pdf, .csv, .rtf, .html in druge). Tako boste lahko vaš poslovni načrt oblikovno dopolnili in dodatno uredili z vašimi priljubljenim programom (Word, Excel,...).

Posebej želimo izpostaviti pomen izvoza posameznih bilanc v .csv obliko, ki jo lahko odpremo v Excelu, kjer lahko podatke nadalje oblikujemo in analiziramo. Izvedemo lahko na primer izračune ključnih kazalnikov ali neto sedanje vrednosti načrtovanih bodočih denarnih tokov podjetja. Prav tako lahko izdelamo grafični prikaz ključnih finančnih kategorij ter primerjavo različnih finančnih projekcij, ki smo jih izdelali na osnovi bolj optimističnih ali pesimističnih predpostavk.


Preprost uporabniški vmesnik

Podatke o vseh načrtovanih poslovnih kategorijah (prodajna cena izdelka ali storitve, načrtovana količina prodaje, roki plačila,...) enostavno vnašate v naprej pripravljene tabele. Podatki se avtomatično aplicirajo za obdobje 5 let (60 mesecev), z možnostjo popravkov za vsak posamezni mesec. Mesečni, letni in petletni pogled vam omogoča pregled nad načrtovanimi vrednostmi. Pogovorna okna in obrazci preko katerih vnašate načrtovane podatke so zasnovani enostavno in so vsebinsko prilagojeni za uporabo tudi ne-ekonomistov.

Grafično načrtovanje trendov in sezonskih nihanj

Upoštevajoč vsakodnevno poslovno prakso, lahko vsem načrtovanim količinam za izbrano obdobje enostavno aplicirate pozitivne ali negativne stopnje rasti ali preko grafičnega vmesnika nastavljate in prilagajate količine sezonskim nihanjem. Navkljub enostavnosti načrtovanja rasti posameznih kategorij s pomočjo avtomatskega apliciranja trendov rasti, uporabnikom priporočamo, da spreminjanje posameznih kategorij po mesecih vnašajo ročno, saj bodo na ta način posebej skrbno razmislili o realnosti posameznih načrtovanih kategorij po posameznih mesecih.

Sprotno ažuriranje bilanc stanja, uspeha in denarnih tokov. Izvoz rezultatov v .pdf, .csv, .rtf, .html in druge formate. Integriran priročnik za poslovno načrtovanje.

Enostavno dodajanje, odvzemanje in urejanje elementov

Dodajanje, brisanje in urejanje elementov poteka preko enostavnega, preglednega in uporabniku prijaznega vmesnika. Delovno okolje je podobno drugim aplikacijam, ki jih uporabljamo v okolju Windows, zato so operacije preproste in hitre. Enostavno dodajanje in odvzemanje elementov (izdelki, stroški, zaposleni,...) uporabniku omogoča, da preigrava različne scenarije poteka poslovanja, ter sproti opazuje spremembe v finančnih izkazih.

Ob tem želimo uporabnike posebej opozoriti na pomen sprotnega shranjevanja sprememb v orodju ter izdelave posebnih kopij za vsako različico poslovnega načrta (orodje namreč ne vsebuje funkcije avtomatskega shranjevanja podatkov in možnosti restavriranja le-teh; v orodju torej ni “undo” funkcije).

Center poslovnega načrtovanja ®, Tovarna podjemov, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor | T: 02 2294 278 | G: 041 372 418 | info@poslovninacrt.org

© 2011 IRP, Tovarna podjemov.

Pravno obvestilo | Piškotki